Deweloper Poznań – twoje rozwiązanie dla rozwoju nieruchomości

0
722
Deweloper Poznań

Rozwój nieruchomości lub rozwijanie nieruchomości jest procesem biznesowym, który obejmuje działania począwszy od renowacji i relokacji istniejących budynków do zakupu surowych gruntów i sprzedaży zagospodarowanych gruntów lub działek innym podmiotom. Deweloperzy nieruchomości to ludzie i firmy, które koordynują wszystkie te działania, przekształcając pomysły z papieru w nieruchomości. Rozwój nieruchomości różni się od budowy, chociaż wielu deweloperów zarządza również procesem budowlanym.

Deweloper poznan – kupujemy ziemię, finansujemy transakcje na rynku nieruchomości, budujemy lub tworzymy projekty, tworzymy, wyobrażamy sobie, kontrolujemy i organizujemy proces rozwoju od początku do końca. Deweloper poznan – zazwyczaj podejmujemy największe ryzyko przy tworzeniu lub remontowaniu nieruchomości i otrzymujemy największe korzyści. Zazwyczaj deweloperzy kupują działkę, ustalają zasady sprzedaży nieruchomości, opracowują program budowlany i projekt, uzyskują niezbędne zgody publiczne i finansowanie, budują obiekty, wynajmują, zarządzają i wreszcie sprzedają.

Czasami deweloperzy tylko częściowo angażują się w ten proces. Na przykład, niektórzy deweloperzy nabywają nieruchomość i uzyskują zatwierdzone plany i pozwolenia przed sprzedażą nieruchomości z planami i pozwoleniami deweloperowi po wyższej cenie. Deweloper poznan, który jest również budowniczym może kupić nieruchomość z planami i pozwoleniami, tak aby nie ponosić ryzyka nieuzyskania zgody na budowę i natychmiast rozpocząć budowę osiedla.

Deweloper poznan współpracuje z wieloma różnymi podmiotami na każdym etapie tego procesu, w tym z architektami, urbanistami, inżynierami, geodetami, wykonawcami, prawnikami, agentami leasingowymi itp.

Rodzaje deweloperów

W języku francuskim nie ma rozróżnienia terminologicznego między deweloperem a deweloperem. Te dwa rodzaje działalności można rozróżnić ze względu na ich treść, ale w praktyce idą one ze sobą w parze, a często są nawet wykonywane przez ten sam podmiot.

Deweloper, typowy dla podmiejskich obszarów miast, zazwyczaj nabywa duże puste działki i dzieli je, a następnie ulepsza je poprzez instalację niezbędnej infrastruktury budowlanej: drogi, wodociągi, kanalizację itp. Sporadycznie zajmuje się również uzyskiwaniem od władz lokalnych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym, które mogą być wymagane. Kiedy deweloper sprzedaje działki z obsługą, gotowe do budowy dla natychmiastowego, a nie długoterminowego zysku, można go uznać za dewelopera gruntowego.

Deweloper poznan – nabywa puste działki, ulepszone (lub obsługiwane lub obsługiwane) grunty lub inne zabudowane nieruchomości, które wymagają przebudowy i buduje jeden lub więcej budynków w celu sprzedaży (dużej lub podzielonej) lub wynajmu.

Deweloperzy nieruchomości to często małe struktury (kierowane przez byłych prawników lub agentów nieruchomości): mobilizują niewielu pracowników i niewiele środków. Obecnie banki wymagają 20% udziału środków własnych w finansowaniu projektu. Mają jednak możliwość znalezienia niezbędnego finansowania z instytucji pożyczkowych. Finansowanie to, a tym samym rozpoczęcie nowego projektu, zależy od warunków panujących na rynku nieruchomości w danej kategorii powierzchni oraz od zdolności finansowej potencjalnych nabywców i/lub najemców, z którymi skontaktował się deweloper. W przypadku nowego budownictwa lub renowacji/remontów deweloper musi wykazać poziom przednajmu (rezerwacji) uznany przez kredytodawców za wystarczający dla danego typu budynku i rynku, aby zminimalizować ryzyko pomyślnego zakończenia inwestycji.

Proces deweloperski wymaga wiedzy fachowej od wielu specjalistów: architektów, architektów krajobrazu, inżynierów budownictwa i planistów, którzy zajmują się projektowaniem; konsultantów rynkowych, którzy określają popyt i ekonomikę projektu; prawników, którzy zajmują się umowami i pozwoleniami rządowymi; konsultantów środowiskowych i inżynierów glebowych, którzy analizują ograniczenia fizyczne i wpływ miejsca na środowisko; geodetów i posiadaczy tytułów własności, którzy zapewniają opisy prawne nieruchomości; oraz kredytodawców, którzy zapewniają finansowanie. Generalny wykonawca projektu zatrudnia podwykonawców do realizacji planów architektonicznych.

Inwestor jest odpowiedzialny wobec nabywcy za prawidłowe wykonanie zobowiązań umownych i musi zapewnić usunięcie wad powstałych w trakcie budowy lub w okresie gwarancji.

Oprócz zawarcia umowy deweloperskiej lub budowlanej możliwe jest również nabycie przez nabywcę od dewelopera już ukończonego (np. starego budynku) lub częściowo ukończonego obiektu (domu deweloperskiego) na podstawie standardowej umowy kupna. W tym ostatnim przypadku kupujący przejmuje realizację na własny koszt i ryzyko.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ