Księga Wieczysta od A do Z

0
3247
Księga Wieczysta od A do Z

Księga wieczysta jest to bardzo stara instytucja finansowa, która stanowi obecnie najważniejszy zbiór dokumentów w odniesieniu do nieruchomości. Najprościej rzec mówić, jest to nic innego, jak zwykły urzędowy rejestr, który prowadzony jest głównie w celu ujawnienia stanu prawnego poszczególnych nieruchomości. Księgi wieczyste jak łatwo się domyśleć, związane są bezpośrednio z określoną nieruchomością i to właśnie dla niej jest prowadzona, a zmiana właściciela nieruchomości nie ma tutaj żadnego znaczenia.

W naszym kraju księgi wieczyste prowadzone są już od kilkunastu lat w nowoczesnym systemie informatycznym i w każdym momencie można je sprawdzić na witrynie internetowej ekw.ms.gov.pl. Warto wspomnieć o tym, że online mamy dostęp wyłącznie do wersji elektronicznej, a cała dokumentacja papierowa dostępna jest w aktach ksiąg wieczystych, które z kolei przechowywane są w sądach rejonowych właściwych dla miejsca położenia konkretnej nieruchomości.

Każda księga wieczysta składa się z czterech głównych działów. Pierwszym z nich jest – Oznaczenie nieruchomości oraz wpisy związane z jej własnością. W dziele tym możemy uzyskać potwierdzenie, czy przeglądana przez nas obecnie księga, dotyczy interesującej nas nieruchomości.

Dział drugi, to dane dotyczące własności i użytkowania wieczystego. W tym dziale z kolei możemy dokładnie sprawdzić, kto tak naprawdę jest aktualnym właścicielem danej nieruchomości.

Kolejny dział (3) to wpisy dotyczące ograniczonych praw rzeczowych. Tutaj znajdziemy wszystkie informacje o ewentualnych służebnościach oraz informacje o roszczeniu.

Ostatni czwarty dział dotyczy hipoteki, czyli jak łatwo się domyśleć znajdziemy tutaj informacje, czy na interesującej nas nieruchomości nie jest aktualnie zabezpieczona jakaś pożyczka.

Pamiętać musimy przede wszystkim o tym, że wszelkie wpisy w księgach wieczystych, może dokonywać na podstawie odpowiednich dokumentów wyłącznie sąd. Jak wcześniej zostało wspomniane standardowo księgi wieczyste podzielone zostały na cztery główne części, jednak nie w każdej z nich musi znajdować się dokładny opis.

[Głosów:1    Średnia:5/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ