Producenci zabezpieczeń przeciwpożarowych – lista 2021

0
1018
Producenci zabezpieczeń przeciwpożarowych

Każdy obiekt budowlany obarczony jest wieloma ryzykami związanymi z nieprzewidzianymi zdarzeniami. Jednym z takich zdarzeń są pożary, które rokrocznie są przyczynami wielu zniszczeń. Dzisiejsza technologia pozwala jednak bardzo dobrze się przed nimi zabezpieczyć i zminimalizować ewentualne straty. Wykorzystanie nowoczesnych systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych zwiększa bezpieczeństwo oraz pozwala szybciej reagować w sytuacji zagrożenia.

Zabezpieczenia przeciwpożarowe budynków w świetle prawa

Stosowanie zabezpieczeń przeciwpożarowych w budynkach i obiektach prywatnych jest dobrowolne. Istnieją jednak obiekty, w których wykorzystanie systemów przeciwpożarowych jest obowiązkiem wynikającym z obowiązującego prawa. W dużej mierze są to obiekty użytku publicznego, zakłady produkcyjne, magazyny i tym podobne. Obowiązek zamontowania i odpowiedniego połączenia urządzeń przeciwpożarowych dla takich obiektów szczegółowo określa art. 5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.

Rodzaje zabezpieczeń przeciwpożarowych

Zabezpieczenia przeciwpożarowe według głównego podziału klasyfikuje się na zabezpieczenia czynne i bierne. Przy czym największą skuteczność oraz znaczenie w przypadku wystąpienia pożaru mają oczywiście zabezpieczenia czynne.

Czynne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Do czynnych zabezpieczeń przeciwpożarowych zalicza się między innymi wentylację pożarową. Dla ludzi przebywających wewnątrz budynku objętego pożarem najbardziej niebezpieczne są dym oraz gazy. Systemy oddymiania umożliwiają usuwanie lub zmniejszenie koncentracji trujących związków w pomieszczeniach. Znacząco zwiększają więc bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku. Do urządzeń związanych z wentylacją pożarową należą między innymi klapy i okna oddymiające, systemy oddymiania szybów windowych, czy grawitacyjne systemy oddymiania.

Do czynnych zabezpieczeń zaliczyć można również systemy sygnalizacji pożaru, czyli wszystkie urządzenia alarmujące o wystąpieniu niepokojącego zjawiska wewnątrz budynku. Umożliwiają możliwie szybkie wykrycie pożaru oraz natychmiastową reakcję. Urządzenia wchodzące w skład tego systemu pozwalają również precyzyjnie określić lokalizację pożaru, zawiadomić odpowiednie służby i zaalarmować osoby znajdujące się w jego zasięgu. Do elementów systemy sygnalizacji pożaru zalicza się również dźwiękowe systemy ostrzegawcze oraz stale urządzenia gaśnicze (gaśnice, zraszacze itp.).

Bierne zabezpieczenia przeciwpożarowe

Do biernych elementów zabezpieczeń zalicza się wszelkiego rodzaju elementy, których celem jest opóźnienie osiągnięcia maksymalnej temperatury. Będą to zatem wszelkie zabezpieczenia elementów drewnianych, konstrukcji stalowych, tras kablowych, elewacji, rur i tym podobnych. W przypadku wystąpienia pożaru tego typu zabezpieczenia nie są w stanie go powstrzymać. Mogą one jednak znacznie spowolnić jego rozprzestrzenianie.

Dlaczego warto korzystać z zabezpieczeń przeciwpożarowych?

Oczywiście największą korzyścią zastosowania tego typu zabezpieczeń jest zapewnienie maksymalnego poziomu bezpieczeństwa osób znajdujących się wewnątrz budynku. Najważniejsza jest bowiem ochrona zdrowia i życia. Zabezpieczenia przeciwpożarowe chronią również mienie, które zwłaszcza w przypadku dużych obiektów posiada dużą wartość finansową. Wykorzystanie zabezpieczenia ppoż umożliwia szybkie wykrycie zagrożenia i natychmiastową reakcję.

Produkcja oraz montaż systemów zabezpieczeń przeciwpożarowych

System przeciwpożarowy w budynku musi zostać przede wszystkim odpowiednio zaprojektowany, wykonany i zamontowany. Kompleksowe usługi związane z wyposażeniem i montażem zabezpieczeń przeciwpożarowych oferowane są przez profesjonalne podmioty specjalizujące się w tej branży. Do takich podmiotów należą między innymi firma AFG Poznań, Preventsystem, czy BHPEX. Jakość urządzeń oraz instalacji jest bardzo ważna z punktu widzenia późniejszej prawidłowej eksploatacji, dlatego warto powierzyć te kwestie doświadczonej firmie.

[Głosów:0    Średnia:0/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ