Rodzaje nawierzchni drogowych i podbudowy

0
5822
warstwy drogi

Prawidłowo zbudowana droga służy wiele lat. Składa się z warstwy wierzchniej i kilku warstw dodatkowych. Ich główne, ale niejedyne zadanie, polega na przejmowaniu naprężeń. Dzięki temu użytkownicy ruchu drogowego mogą cieszyć się komfortową jazdą.

W zależności od typu jezdni warstwy drogi mogą być wykonane z różnych materiałów. Wyróżnia się następujące nawierzchnie drogowe: gruntowe, kruszywowe, ulepszone spoiwem, z kostki, bitumiczne i betonowe.

  • Nawierzchnie gruntowe buduje się bez ingerencji w grunt. Spotyka się je zwykle na małych drogach objazdowych. Nie sprawdzają się tam, gdzie jeżdżą pojazdy ciężarowe.
  • Nawierzchnie kruszywowe spotyka się często na drogach leśnych, tymczasowych lub serwisowych. Powstają z kruszyw o dobrym uziarnieniu. Pod wpływem ruchu ciężkiego mogą powstać w nich ubytki.

Dwa powyższe rodzaje nawierzchni można ulepszyć, stosując spoiwa hydrauliczne, bitumy lub żywice.

  • Nawierzchnie drogowe z kostki przybierają formę kostek betonowych, z kamienia naturalnego lub materiałów ceramicznych. Spotyka się je na parkingach, placach i chodnikach. Są wyjątkowo trwałe i łatwe w montażu.
  • Nawierzchnie bitumiczne stosuje się w kraju najczęściej. Zapewniają komfortową jazdę, ponieważ są gładkie. Wykonuje się je z różnego typu mieszanek mineralno-asfaltowych.
  • Nawierzchnie betonowe o strukturze płytowej wyróżniają się trwałością i odpornością na działanie czynników atmosferycznych. Powstają z mieszanek betonowych.

Zadaniem podbudów jest przejęcie obciążeń z warstw jezdnych. Wykonuje się je z mieszanek mineralno-asfaltowych, wykonanych w technologii recyklingu na zimno, niewiązanych lub związanych spoiwem hydraulicznym. Wyróżnia się warstwy mrozoochronne chroniące nawierzchnię przed zniszczeniem przez wysadziny. Można im nadać również właściwości odsączające.

Warstwy ulepszonego podłoża wpływają na trwałość drogi. W ich skład wchodzi spoiwo hydrauliczne i dodatki zwiększające wytrzymałość. Warstwy odcinające oddzielają warstwy z materiałów niewiązanych od spoistego podłoża. Do ich budowy używa się geotekstyliów. Więcej informacji na nascon.pl/drogi/warstwy-drogi/

[Głosów:1    Średnia:2/5]

ZOSTAW ODPOWIEDŹ